Τρόποι παραγγελίας

Οι παραγγελίες γίνονται με τους παρακάτω τρόπους:

  • • Τηλεφωνικά καθημερινά στο 210 8017655 ή στο 210 8010438
  • • Ταχυδρομικώς στέλνοντας φωτοτυπία του δελτίου παραγγελίας με τους κωδικούς των ειδών που θέλετε
  • • Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.gkyrkos.gr
  • • Με e-mail στο gkyrkos@gkyrkos.gr

 

Η παραγγελία επιβεβαιώνεται γραπτώς μέσα στην ίδια ημέρα μαζί με τη γνωστοποίηση του κόστους μεταφοράς.